LivelyForms første afprøvninger

LivelyForm har haft sin debut; lyset tiltrak, men bevægelsen var for langsom og
uigennemskuelig, så den skal vi arbejde lidt med.