VibeBoard

Skiss av VibeBoard

Skiss av VibeBoard

”VibeBoard” är ett interaktivt ljudlandskap med olika taktila ytor som användaren kan utforska. När någon rör vid lådan så börjar den vibrera enligt variationen i användarens beröring.