LivelyButton erfaringer (g)

PÅVIRKE GRUNDSANSERNE. DELAGTIGHED / SAMHØRIGHED RUNDT ET FÆLLES FOKUS. FINDER RO & OPMÆRKSOMHED (balancere arousal). KROPSLIGT GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE. OVERSKRIDER STEREOTYPI. STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE.

ActiveCurtain erfaringer (g)

DELAGTIGHED. FINDE RO & OPMÆRKSOMHED (balanceret arousal). KROPSLIG GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE. OVERSKRIDE STEREOTYPI. STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE.

HugBag erfaringer

PÅVIRKE GRUNDSANSERNE. FINDE RO & OPMÆRKSOMHED. KROPSLIG GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE. STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE.

Væsen

Tings karakter.
Ting med temperamenter der følger arousal.
Jeg påvirker, og endnu mere sker.
Ting der inviterer.
Magisk.

Mere-end-en-knap

Indre mysterier.
Handling og effekt på samme sted.
Jo mere jeg gør, jo mere effekt.
Aen, auraer og skvulpe-skub.

Kropsklog

Mærke egen krop som en del af oplevelsen.
Bevægelse, vor primære tilgang til verdenen.
Hoved bruges til mærke med.
Grundsanser.

MalleableSense & StrokeSense

At kunne få designet tæt på kroppen.
Jo mere jeg gør, des mere får jeg.
Stille/nulrende interaktion.
Ae noget, der giver taktilt feedback.
Hvordan lag kan understøtte konkrete bevægelser.
Kunne få designet tæt på kroppen.