Delagtighed i design-processen

Påvirke tidligt i designprocessen.

Forankre designprocessen i børnenes handlinger.

Videoer af børnenes handlinger som omdrejningspunkt.

Handlinger som bærere af ønsker, indsigt og værdier.

Gå på opdagelse fremfor at fastlægge tolkninger.

Tænke i muligheder snarere end begrænsninger.

Varför ett projekt inom Snoezelen?

Varför ett projekt inom Snoezelen? Att njuta, att använda våra sinnen, att uppleva och känna välbefinnande är något vi alla stävar efter och vill ha. Inom Snoezelen vill vi erbjuda allt detta under förhållanden som är trygga, upprepningsbara och anpassade. Med SID projektet vill vi ge Snoezelen ytterligare en dimension – självständighet och mer kontroll… Read more »