Workshops

Tanker om Interaktivitet.
Fremtidsanekdoter.
Videoer som debatoplæg.
Tænke med ting.

Design-agenda

Delagtighed i Snoezelen.
Egen-aktivitet & engagement.
Snoezelens kerne.
Tangibles.
Krop, væsen og ..

Delagtighed i design-processen

Påvirke tidligt i designprocessen.

Forankre designprocessen i børnenes handlinger.

Videoer af børnenes handlinger som omdrejningspunkt.

Handlinger som bærere af ønsker, indsigt og værdier.

Gå på opdagelse fremfor at fastlægge tolkninger.

Tænke i muligheder snarere end begrænsninger.