KNACKLJUD

Vid hårt tryck hörs ett knackljud och spiralerna stannar upp

MÖRKT

Det blir lättare att fokusera på lådan i mörkret

AURA

aktiveras då handen kommer nära. Detta kallas ”aura”.

FOT

Även fötterna kan användas för utforskning