Projektteamet

SID-projektets medarbetare finns både i Sverige och Danmark.

Projektet leds av Per-Olof Hedvall som är projektledare vid Föreningen Furuboda och forskare vid Certec på Lunds tekniska högskola.
Ansvarig designer är Henrik Svarrer Larsen, doktorand vid Certec i Lund http://www.certec.lth.se/personal/henrik_svarrer_larsen/.
Lone Johansson och Ann-Charlott Ohlsson arbetar vid resurscentret Safiren i Malmö.
I Lund bedrivs projektet vid barnhabiliteringen av Ellen Westberg och Eva Widerdal, som båda arbetar på DUMLE i Lund.
Arbetet i Danmark bedrivs av Lone Boel och Marian Fyrkilde vid snoezelenhuset i Gentofte.
Héctor Caltenco börjar arbeta som utvecklingsingenjör i projektet och vid Certec i september 2011.
Logoped Bitte Rydeman är verksam vid Föreningen Furuboda och som forskare vid Certec i Lund.

SID-projektets medarbetare

 

 

SIDs projektteam i februari 2011: Henrik Svarrer Larsen, Ann-Charlott Ohlsson, Lone Johansson, Lone Boel, Ellen Westberg, Eva Widerdal, Marian Fyrkilde och Per-Olof Hedvall.

Hector

ExJobberne Nina, Morten, Katrine