3 fokuspunkter

Hovedpointer:

Grundnysgerrigheder & sensitivitet

-Mærke ens krop som en del af oplevelsen

-Mere end en knap

-Væsen

 

Vore bestræbelser har haft tre fokuspunkter, der på hver deres måde har åbnet mulighedsrum. Disse fokuspunkter har fungeret både som en grundnysgerrighed, som en gryende sensitivitet og som en fleksibel ramme for at diskutere hvad interaktivitet også kunne være.

Et fokuspunkt hed ’Mere end en knap’ hvor grundtanken var at teknologien må kunne være så meget rigere end tryk-knapper. Dette har blandt andet peget på betydningen af dels det nære hvor handling og respons er tæt forbundne lokalt, dels det graduerede hvor jo mere man gør jo mere sker der. Begge dele tilgodeser at kroppen bliver en involveret del af interaktionen. Et andet fokuspunkt har yderligere kredset omkring kroppen og grundsanserne gennem at se på betydningen af at mærke ens egen krop som en del af oplevelsen. Endelig har vi haft et fokuspunkt der hed ’væsen’, hvor vi leger med tanker om at tingene ikke alene sanser og reagerer på det man gør, men også kan have et temperament eller en karakter.

 

 

Tangibility denotes […] manifold relations between meaning and comprehension, feeling and experiencing, thinking and perceiving, which intertwine in medial space. 
Robben & Schelhowe 2012

While modern (including contemporary) Western culture can be described as a process of progressive abandonment and forgetting of presence, some of the ‘special effects’ produced today by the most advanced communication technologies may turn out to be instrumental in reawakening a desire for presence.
Gumbrecht  2004