ActiveCurtain Design

 

Hovedpointer:

Jo mere jeg gør, jo mere sker der  … dér hvor jeg gør noget.

Læn/tryk/rør  ..hvor som helst..hvordansomhelst.

Formbare projektioner.

Hvilken farve har ting inden?

Pastiche udfra eksisterende kvaliteter.


 

 

NYSGERRIGHEDEN

Mange Snoezelen-steder har vægprojektioner, der bevæger sig, men uden at børnene kan påvirke dem. Ofte ses også taktilt appellerende materialer, der kan manipuleres fysisk; tilmed nogle med lys i. Designet af ActiveCurtain kan ses som en slags debat-oplæg, der gennem at kombinere kvaliteter i ovennævnte kendte Snoezelen-ting udforsker potentialer i Snoezelen, m.a.o. en pastiche. Til dette formål leger designet med tanker om hvad hvis nu projektioner kunne være bløde, næsten 3-dimensionelle med farver indeni og –først og fremmest– kunne påvirkes af børnene.

SID-projektet handler i bund og grund om at afsøge muligheder for gennem ny teknologi at gøre Snoezelen oplevelsen på én og samme tid lettere at engagere sig i OG mere fantastisk; og med ActiveCurtain bliver projektioner noget børnene nærmest kan ælte.

TINGEN SELV

ActiveCurtain er i sin grundform en stor, farvet, lodret flade; med lys man kan påvirke som om materialet havde indre farver. Man kan trykke hvor som helst og hvordan som helst; og derigennem gå på opdagelse i den indre farve; ikke alene med sine hænder men også med hele sin krop. At mærke sin egen krop er således en integreret del af oplevelsen …af at mærke sig selv påvirke omverdenen.

Lysresponsen findes i tre versioner. To versioner hvor tryk skaber koncentriske cirkler i forskellige farver udfra dér hvor man trykker. I den oprindelige version lyste hele stoffet op for så at sige kalde; på en senere version er lyset kun lokalt dér hvor man gør noget således at ens handling bliver tydeligere. Den tredje version har et lysspil, der mest af alt ligner et fyrværkeri; mere kaotisk, men til gengæld koblet til den korpslige oplevelse gennem et lydspil.

UDVIKLING

SID-projektet handler bl.a. om at kunne lade børnene påvirke udviklingsarbejdet, så vor udfordring er at skabe ting der er tilstrækkeligt interaktive til at børnene kan bruge dem på måder vi kan lære af, SAMTIDIG med at disse skal være så simple at bygge at børnene kan afprøve tingene tidligt i designprocessen – og dermed påvirke grundlæggende overvejelser. Vi har derfor startet meget simpelt med at afprøve med en muse-styret projektion på et gardin og med et kontaktstyret sæt af juletræsguirlander, mao såkaldte Wizard-of-Oz afprøvninger. Det egentlige ActiveCurtain blev bygget så simpelt som det går uden at miste den interaktive oplevelse. De første versioner består således blot af opspændt elastisk stof, hvorigennem en projektion ses, således at man ved at trykke stoffet indad kan skabe mønstre i projektionen. Kort fortalt, blot modificerede versioner af eksisterende lettilgængelig teknologi (Kinect) med en helt simpel adfærd uden forandring over tid; og til start blot spændt op på et IKEA-garderodestativ.

I forhold SID-projektets tre foci handler ActiveCurtain om den kropslige fornemmelse og den begribelighed, der kan ligge i at responsen er gradueret (jo mere jeg gør, jo mere sker der) og lokal (der sker noget dér hvor jeg gør noget). En dag ophænget gik i stykker, så vi modsætningen mellem det graduerede lokale og så det kaos der opstår når stoffet hænger frit, hvor barn og design så at sige hidser hinanden op, og som for den dreng der da brugte ActiveCurtain var det ikke længere god Snoezelen. Omvendt så fandt en anden dreng nye gode muligheder i et løst stof, når det vel at mærke var i en version hvor der kun sker noget lige dér hvor man påvirker.

  Vi har også set at børnene valgte at bruge hovedet til at trykke med. Vi indså at vi måtte gøre konstruktionen stærkere og i forlængelse heraf gjorde vi projektionsfeltet større for at gøre det lettere at skabe figurer sammen, og samtidigt flytbart så man både kan kravle, køre og stå overfor ActiveCurtain. Oprindeligt var der to lag stof således at et lille tryk stillede billedet ’skarpt’, men eftersom dette ikke blev bemærket søgte vi andre veje. Først prøvede vi at fylde taktile materialer imellem stof-lagene, men da kun lyden ved disse syntes relevant endte vi med et enkelt lag stof, der til gengæld var meget mere elastisk og derfor kunne give et mere kropsligt sug. Kvaliteten af at kunne gøre hvad som helst hvor som helst har vi i en version suppleret med en lodret stofstrimmel for at skabe et mentalt og fysisk holdepunkt. Undervejs har vi på forskellig vis eksperimenteret med at forstærke oplevelsen gennem lyd; fra simple påsatte klokker, over indsat bobleplast, til et kodet lyd-lag i den mere kaotiske ’fyrværkeri’- version.

Erfaringerne med ActiveCurtain har endvidere beriget og inspireret arbejdet med HugBag med dens lydspil og mere dybe kropsfornemmelse: tilmed i en grad så erfaringerne med et halvsfæreformet gardin blev indarbejdet i HugBag. Den lokale og graduerede lys-feedback ses også i MallablePillow, men mere taktilt stimulerende.

Se også :

https://sid.desiign.org/portfolio/activecurtain-erfaringer-m/

https://sid.desiign.org/portfolio/activecurtain-erfaringer-g/