Design-engagement

Hovedpointer:

Ting som mødested.

Ting som spørgsmål snarere end svar.

Anliggender, sensitivitet og drømme.

 

 

Ordet TING kan på både dansk og svensk have flere betydninger. De design-TING vi har frembragt i SID, kan således ses som ikke alene genstande (TING i én forstand), men også som mødesteder for vigtige beslutninger (TING i den forstand som vi kender det fra tingsted, landsting og folketing). I SID har vi således gennem de mange afprøvninger og refleksionerne derudfra vendt og drejet vigtige temaer i Snoezelen såsom f.eks. arousal, sansernes samspil, egen-aktivitet og delagtighed.

Designprocessen –med dens spil mellem inspiration, skabelse, afprøven og besindelse– handler således om at adressere vigtige anliggender; gennem såvel diskussioner som skærpet sensitivitet og berigede drømme. Designs og praxis har udviklet sig sammen, og selve disse designprocesser er vokset frem undervejs.

Konkret har de forskellige design ting engageret praksis på forskellig vis; f.eks.: For at personalet skulle arbejde med hvad digital interaktivitet vil sige, havde vi til en første workshop vækket nogle ’væsner’ inde i Snoezelen-stedernes eksisterende designs, dvs. disse designs var gjort interaktive så f.eks. boblerøret reagerede på at blive rørt. I et par tidlige designs kombinerede vi eksisterende designs kvaliteter samtidig med at vi gjorde dem interaktive for at komme nærmere drivende værdier i Snoezelen. I andre designs byggede vi videre på hvad børnene viste os; såsom det gode i at trykke puder i en vandseng. I nogle designs tog vi afsæt i eksisterende designs såsom lysende taktile kugler der ellers kun reagerer på en hård af/på-kontakt, men vi gjorde også det modsatte gennem at introducere ting der normalt ikke findes i Snoezelen i form af bevægende ting.

 

 

 One of the objectives of the design is to extend the use of the media of communication to those who have no access to them but who need them the most, and to those who have full access to them but who fail to take critical advantage of them.  Wodiczko 1994

[strive] for an understanding of the formative power of technology by speculating about its non-obvious future qualities [..] it is necessary to torture the things until they confess. Anders 2002

By presenting people with hypothetical products, services and systems from alternative futures people engage with them as citizen/consumers. As well as trying to reason and use our intellects we are seduced by desire and the irrational. This complex mix of contradictory emotions and responses is what it is all about. Dunne & Raby 2009