Kropsklog

Hovedpointer:

Mærke egen krop som en del af oplevelsen.

Bevægelse, vor primære tilgang til verdenen.

Hoved bruges til mærke med.

Grundsanser.

 

Dette fokuspunkt handler om betydningen af at mærke ens egen krop som en del af oplevelsen. Den sanselige oplevelse ses således som en helhed, der ikke kan reduceres til sansningen af omverdenen. Der ligger heri en parallel til tanker om sanseintegration, som har været en vigtig inspirationskilde for Snoezelen. Man ser betydningen af at få alle sanser med og betoner ofte de kropslige sanser (føle-, muskel/led- og balance-sans) som vor primære tilgang til verdenen. Dette syn udfordrer interfaces i digitale medier såvel som klassisk æstetiks blot fem sanser med vægt på fjernsanser.

I Snoezelen er der imidlertid mest fokus på det passive i form af vibration og tryk, også selvom de fleste brugere kan mærke egen krop og bevæge noget: så måske kropsbevægelse let associeres til en træningstankegang eller alene det at finde ro ved udmattelse. I SID er vi gået på opdagelse i at medtænke kropsanserne; uanset hvor meget man kan bevæge endsige har klar fornemmelse for. En af grundtankerne heri har været, at det at mærke egen bevægelse kan være med til at styrke fornemmelsen af kunne påvirke verdenen; jeg gør!

Vi har nu også arbejdet med vibration på forskelige måder, men med en nysgerrighed om mon ikke vibration også kunne være så meget mere end det det hidtil har været brugt til: I det første – og i øvrigt på mange måder mislykkede–  design, VibeBoard, gav en varieret strygen af en riflet overflade en varieret vibration. Et andet design, LivelyButton, vibrerer ganske lidt, men hvis man går på opdagelse og trykker går den fra vibration til hakken/småskub, og med endnu hårdere tryk en stærk vibration. Man kan også se de skubbende infrasoniske lyde i WaterBed som en udvidet form for brug af vibration.

En anden designvinkel har været at have ting der bevæger sig, og dermed måske kunne invitere til bevægelse. LivelyForm er således en aflang form der krøller sig sammen eller ud afhængigt af hvordan man holder eller stryger den. Selvom Livelyform kun har været i brug kortvarigt har vi kunnet se at dens temperament herunder tempo ’smitter’ af på børnenes arousal. Mere diskret har LivelyButton haft bevægende dele indeni som man kan mærke hvis man trykker, hvilket børnene har udforsket med stor nysgerrighed og glæde. Erfaringerne med disse to design ledte til DeepSea, et større indre der kan mærke bevægelse har svare med komplekse store bevægelser såvel som kortvarig vibration.

Børnene har vist at man kan bruge meget andet end fingrene til at gå på opdagelse med. At bruge hovedet til at trykke med har vi f.eks. set igen og igen med både LivelyButton og ActiveCurtain. Ydermere har det at med sin krop læne sig en lille smule –bevidst eller i første omgang tilfældigt–  været en vigtig del af oplevelserne med WaterBed og HugBag, hvor dette på hver sin måde relaterer til ændringer i lydbilledet.