LivelyButton Design

 

Hovedpointer:

Det nære med indre liv.

Et spil af tryk og bevægelse.

En aura, der lyser op.

Inviterer og lader sig let invitere.

Fra bøffer & projektioner til trykoplevelser og aura-lys.

 

NYSGERRIGHEDEN

I børnenes liv er der typisk mange store trykknapper, såkaldte Bøffer; ofte i primærfarver og med en maksimalt forenklet On/Off-styring af noget, der sker et andet sted end knappen selv (i sig selv en abstraktion). Men giver sådanne bøffer nødvendigvis mening i Snoezelen? Just disse bøffer kunne ses som på et modbillede til det SID-projektet i bund og grund handler om, nemlig vor ambition om at afsøge muligheder for gennem ny teknologi at gøre Snoezelen oplevelsen på én og samme tid lettere at engagere sig i OG mere fantastisk. Designet af LivelyButton kan ses som en form for debat-oplæg, der indoptager kendte elementer (såsom en vibrationskasse og halvpsykedeliske lysspil) – mao en pastiche – samtidig med at det spørger hvad nu hvis alt sker i det nære, ja helt indeni og at selve tingen nærmest er levende, bevægende, sansende. Dermed spørger vi også til potentialer i bevægende ting, hvilket overskrider hvad man typisk ser i Snoezelen (såsom boblebevægelser indeni de velkendte boblerør og simpel vibration i diverse kasser).

TINGEN SELV

LivelyButton er lille sort kasse, der er fyldt med liv indeni; reagererende når man er helt tæt på. Er den overladt til sig selv har den et svagt, pulserende men kaldende lysspil; en ’ånden’. LivelyButton kræver ikke at man på forhånd ved hvad man kan gøre med den, eftersom den kan gå i gang med at bevæge sig indeni blot man er helt tæt på; næsten som om den havde en sensitiv aura. Når LivelyButton sanser at man (næsten) rører den, bevæger dens indre spiraler sig og man kan mærke dem trykke opad mod en blød transparent flade. Samtidig deltager spiralernes roterende skygger i et indre lysspil. Man kan tillige samspille med spiralerne på mekanisk vis; fra mærken-tryk på en fx hvilende kind, over mildt tryk hvor spiralerne giver en hakkende lyd og ibland slipper fri med et lille svip, til en hård trykken hvor spiralerne giver en hårdere vibration end ellers. Sin enkelhed til trods er LivelyButton fyldt med kontraster: mellem hårdt og blødt, mellem det bevægende og det stille, samt mellem lyset og den sorte indramning der skaber et fokus. Dertil kommer at LivelyButtons har ’temperament´, hvor intensiteten i lysspillet og spiral-rotation styres af en lille mini-computer, et ArduinoBoard, udfra berøringen over tid.

UDVIKLING

SID-projektet handler bl.a. om at kunne lade børnene påvirke udviklingsarbejdet, så vor udfordring er at skabe ting der er tilstrækkeligt interaktive til at børnene kan bruge dem på måder vi kan lære af, SAMTIDIG med at disse skal være så simple at bygge at børnene kan afprøve tingene tidligt i designprocessen – og dermed påvirke grundlæggende overvejelser. Vi har derfor bygget LivelyButton, der var et af de første designs, så simpelt som muligt. Meget af interaktionen bygger således på simpel mekanik i form af et par indre spiraler des drejes af en Step-motor. Motoren sammen med et par LED-lysstrips sættes i gang af en kapacitativ sensor.

I forhold SID-projektets tre foci handler LivelyButton om betydningen af det nære, dér hvor handling og respons sker samme sted, såvel som det at se ting som ’væsner’ med en form for rudimentær agency. Undervejs har vi også kunnet se at den kropslige gåen på opdagelse i den mekaniske fedback har været givende. Undervejs har vi tilføjet flere ’temperamenter’, således at den kan indstilles i forhold til børnenes arousal. Vi har også forbedret ’aura’-sansningen, der viste sig betydningsfuld både som inviterende ved tilfældig berøring, og som ’tolerant’ (kræver ikke at man rammer præcist). Derudover har vi ikke ændret i grundkonstruktionen, idet læringen snarere har handlet om selve brugen af LivelyButton, hvor børnene syntes at have flere ideer til måder at bruge tingen på end vi ..med kinder, hænder og tænder.

LivelyButton er beslægtet med LivelyForm, idet de begge bringer ting med bevægelse ind i Snoezelen, og sammen har de inspireret designet af DeepSea. Med LivelyButton gjorde vi os også nogle første erfaringer med ’temperament’ som går igen i HugBag og WaterBed.

 

Se også:

https://sid.desiign.org/portfolio/livelybutton-erfaringer-m/

https://sid.desiign.org/portfolio/livelybutton-erfaringer-g/