LivelyButton erfaringer (g)

Hovedpointer

PÅVIRKE GRUNDSANSERNE
DELAGTIGHED / SAMHØRIGHED RUNDT ET FÆLLES FOKUS
FINDER RO & OPMÆRKSOMHED (balancere arousal)
KROPSLIGT GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE
OVERSKRIDER STEREOTYPI
STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE

 

”Ting sætter i gang  følelsesmæssigt,  ..bringer noget med som ikke er ligegyldigt”

 Videos

 • AT KUNNE
  At kunne, er at forandre sig selv- og andre
 • AURA
  Fra ubevidst til bevist handling
 • BOX MED TEMPERAMENT
  Arousal niveauet afstemmes via påvirkning fra designet (’grønt’ niveau)
 • FISKEKUTTER-LYD
  Der sker noget uforudsigeligt i det forudsigeligt
 • FORDYBELSE
  Den proprioceptive oplevelse stimulerer barnet og giver mening
 • HOVED
  At gå på opdagelse med ”hele” kroppen
 • SAMMEN
  Designet hjælper børnene med at danne relationer.
 • VÆKKE INTERESSE
  Designets helhed af mange iboende kvaliteter vækker interesse

Udsagn

Lyser pulserende, uden at man rører.

Reagerer med lyd og lys, lige inden man rører

LB´s faste kant indrammer lyset. Dens taktile kvalitet tydeliggøres med  niveau-forskellen.

Ved  differentieret tryk ændres lyd og rytme.

Når man rører bevæges noget roligt og rytmisk, inden i.

LB vibrerer ved berøring.

Har 3 justerbare temperamenter.

Lyset kalder.

Kanten indrammer indtryk.

Håndgribelig størrelse.

Giver haptiske påvirkninger.

Appellerende kontraster.

Begribeligheden i ”Det nære”- der hvor jeg rør, sker der noget.

”Små” håndterbare overraskelser.

Trykken & slippen giver varieret vibration, lyd og bevægelse.

Graduering i intensiteten af stimuli.

Yderpunkterne mellem det hastige og det passive udtryk.

Lys-sammensætningen, interessant og tillokkende.

Dens ‘aura’ .

Bruger flere forskellige kropsdele (hænder, hoved, krop).

Har modsatrettede (dynamiske)  kvaliteter:Hårdt/blødt, lyst/mørkt, Indeni/udenpå.

At de bruger det de mestrer, og får et tydeligt respons.

Flere tilpassede stimuli samlet på et sted.

Glæden ved at gå på opdagelse og fordybe sig.

At de udfordres og overraskes ved små mærkbare hændelser; på den balancerede måde.

At blive vækket eller dæmpet i deres vågenhedsniveau.

Glæden ved ”det fælles tredje’.

 

Læs mere om designet