LivelyButton erfaringer (m)

Hovedpointer

MÅNGSIDIG
AURAN GER MÖJLIGHET ATT INTERAGERA UTAN ATT ENS RÖRA
STADIG, TÅL ATT HANTERAS
KONSTRASTERNA GÖR UPPLEVELSEN TYDLIGARE

”Bara en svart låda men ändå så mycket mer”

Videos

 • AURA
  aktiveras då handen kommer nära. Detta kallas ”aura”.
 • FOT
  Även fötterna kan användas för utforskning
 • KNACKLJUD
  Vid hårt tryck hörs ett knackljud och spiralerna stannar upp
 • MÖRKT
  Det blir lättare att fokusera på lådan i mörkret
 • RÖD/BLÅ
  Designens intensitet påverkar sättet att undersöka
 • SPIRALER
  Spiralerna rör sig inuti.
 • VÄLJER INTERAKTIVITET
  Kan en mjuk lysande boll vara lika intressant som den kantiga interaktiva lådan?

Udsagn

Svagt ljus och ljud ”kallar” på uppmärksamhet.

Kontraster mellan mörkt och ljust, hårt och mjukt, stillhet och rörelse.

Tryck på ett visst ställe behövs inte. Auran känner av att man är nära.

Vid beröring känner man att spiralerna rör sig.

En låda där allting händer inuti.

Möjlighet att välja olika temperament – moods.

Flera sinnen stimuleras.

Får plats i barnets knä och kan undersökas riktigt nära.

Tål att hanteras, lyftas, vändas.

Kontrasten med det ljusa fönstret förstärks i det mörka rummet.

Några barn provade att trycka DAC mot magen.

Genom ”moods” finns möjlighet att styra responsen.

Återgår snabbt till sitt ursprungsläge efter aktivitet och blir inte störande.

Det finns mer att upptäcka.

Barnen använde många sätt att underöka handen nära, beröring, hakan mot, bett i kanten, panna, ansikte, fötter, banka, klappa…

Något nytt händer om man trycker hårt. Spiralerna stannar upp och ett knackljud hörs.

Ger möjlighet att uppleva nära med kroppen.

Designen kan hjälpa igång upplevelsen. Intensivt för den som  behöver snabb respons eller sakta för den försiktige.

Sterotypt tryckade kan brytas/ledas vidare genom att designet gör något nytt.

Hårt och kantigt är lättare att tolka än mjuka luddiga saker.

Læs mere om designet