LivelyForm Design

 

Hovedpointer:

Ting der bevæger sig.

Invitere bevægelse.

Hastighed & stemming.

Et væsen.

 

 


NYSGERRIGHEDEN

I Snoezelen er der sjældent ting der bevæger sig, men behøver det være sådant? Kunne bevægende ting monstro invitere til egenbevægelse? For at spørge ind til dette byggede vi LivelyForm, der kan ses som et første medlem af en ny familie af ting i Snoezelen.

TINGEN SELV

LivelyForm er en aflang form, der reagerer på berøring gennem at ændre sin krumning og vise frem sit lysspil løbende på sin indre side. LivelyForm kan skelne mellem forskellige former for berøringsmønstre over kort tid (fx det at holde fast et sted i modsætning til det at stryge langs siden) og reagerer derudfra forskelligt i bevægelse og lysspil.

UDVIKLING

SID-projektet handler bl.a. om at kunne lade børnene påvirke udviklingsarbejdet, så vor udfordring er at skabe ting der er tilstrækkeligt interaktive til at børnene kan bruge dem på måder vi kan lære af, SAMTIDIG med at disse skal være så simple at bygge at børnene kan afprøve tingene tidligt i designprocessen – og dermed påvirke grundlæggende overvejelser. Vi tilstræbte derfor at bygge LivelyForm så enkelt som muligt, hvor en motor driver et indre snorretræk og hvor skelettet består at et fjedrende stykke plast. Det skulle dog vise sig at snoretrækket skævvred og derved ødelagde motorens ’tæller’. Som en følge af dette fik børnene mindre tid til at afprøve LivelyForm.

I forhold SID-projektets tre foci handler LivelyForm om at give en ting et væsen, der er tydeligt i kraft af dens bevægelse, og om at lade denne bevægelse invitere til samspil lige dér hvor der sker noget når man mærker dens bevægelse forplante sig til en selv. I de første versioner kunne LivelyForm ikke skelne mellem forskellige former for berøring, og fremstod meget langsom, hvilket vi først efter nærmere videogranskning indså virkede beroligende. Denne simple sansning fik dog LivelyForm adfærd til at fremstå noget monoton, så den fik en ny ’hud’ af et antal kapacitative sensorer i form af ledende stof og kunne derefter skelne mellem forskellige former for berøring. I denne version virkede LivelyForm inciterende, og man skulle kunne arbejde videre med disse former ’temperament’.

LivelyForm er beslægtet med LivelyButton, idet de begge bringer ting med bevægelse ind i Snoezelen, og sammen har de inspireret co-designet af DeepSea.

 

Se også:

https://sid.desiign.org/portfolio/livelyform-erfaringer/