LivelyForm erfaringer

Hovedpointer

ANNORLUNDA
TAKTIELT VARIERAD DÅ MAN FÖR HANDEN LÄNGS FORMEN
VISS FORMBARHET MANUELT
LJUS OCH RÖRELSE VÄCKER INTRESSE

”Vad är det för något?”

Videos

  • LIVELYFORM
    Undersöker
  • LIVELYFORM
    Reagerer

Udsagn

Det vandrande ljuset längs insidan tändes då LF berördes.

Rörelsen gör att LF förflytar sig närmre eller bort  då den ligger fritt.

Formbar.

Känns olika att trycka in fingrarna  på olika ställen .

Får plats i knäet.

Kontakt med kroppen.

Det fanns många sätt att undersöka LF. Känna, trycka, lyfta, bita.

Anpassade sig efter hur  aktivt barnet var.

Mysktisk, mer oberäknelig samtidigt lite spännande att hantera för den får mer eget liv.

Læs mere om designet