Projekt-beskrivning

Vi vill med projektet SID ‐ Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet vidareutveckla Snoezelenkonceptet, i syfte att skapa nya förutsättningar för barn med utvecklingsstörning att kunna utnyttja dagens interaktiva möjligheter. I de upplevelserum SID syftar till att utveckla finns det nya möjligheter för sinnlighet, interaktion och delaktighet, både som sinnesstimulering och avkoppling och också som tillfällen till aktivitet i gemenskap och social samvaro med människor och ting.

SID-projektet startade 1:a juli 2010 och bedrivs som ett samarbete mellan Furuboda KompetensCenter, Certec vid Lunds universitet och FUB i Lund med omnejd, med ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Projektet sker i nära samverkan med tre Snoezelenverksamheter i Malmö, Lund och Gentofte (se länkar nedan). Cirka 25 barn i grundskoleålder deltar i projektet. Stor vikt läggs vid att utforma design- och utvecklingsprocesserna så att barnen kan vara med och påverka resultaten av dem.

MÅL

Målen för SID-projektet är att:

  • Att vidareutveckla och komplettera dagens Snoezelenmetodik.
  • Att designa och utveckla interaktiva Snoezelentillämpningar i samverkan med tre Snoezelenverksamheter.
  • Att sprida kunskap om interaktiv Snoezelen vid seminarier, föreläsningar, mässor och på internet.
  • Att skapa förutsättningar för produktifiering av interaktiv Snoezelen.

MÅLGRUPP

Primärt barn med utvecklingsstörning i åldern 6‐16 år, deras närstående samt de som arbetar professionellt inom Snoezelenverksamheter. Snoezelen i sig har betydligt bredare målgrupper och sannolikheten för över‐ och vidarespridningseffekter till dessa är stor.