Projekt-teamet

SID-projektets medarbetare finns både i Sverige och Danmark.

Projektet leds av Per-Olof Hedvall som är projektledare vid Föreningen Furuboda och forskare vid Certec på Lunds tekniska högskola. Ansvarig designer är Henrik Svarrer Larsen, doktorand vid Certec i Lund . Lone Johansson och Ann-Charlott Ohlsson arbetar vid resurscentret Safiren i Malmö. I Lund bedrivs projektet vid barnhabiliteringen av Ellen Westberg och Eva Widerdal, som båda arbetar på DUMLE i Lund. Arbetet i Danmark bedrivs av Lone Boel och Marian Fyrkilde vid snoezelenhuset i Gentofte. Héctor Caltenco börjar arbeta som utvecklingsingenjör i projektet och vid Certec i september 2011, och i 2012 började industridesigner Jenny Gärtner i SID. Logoped Bitte Rydeman är verksam vid Föreningen Furuboda och som forskare vid Certec i Lund. Vore ExJobberne har varit: ITU: Nina, Morten, Katrine. K3/MU: Simoen och Alexandra

SID-projektets medarbetare HectorJennyLAB - Copy