SID

Sinnlighet, interaktion och delaktighet

SID-projektet handlar om Snoezelen, en metodik som bygger på användning av upplevelserum. Snoezelenrum är utformade för att väcka barns intresse och ge dem möjlighet att upptäcka, utforska och uppleva i sin egen takt. Rummen inbjuder till nyfikenhet, lust att prova och göra och att kommunicera men de ger även möjlighet till lugn och avkoppling. Här erbjuds upplevelser för sinnena i en stimulerande och attraktiv miljö. Rummen kan varieras och anpassas efter varje barns individuella behov för ett tryggt och kravlöst användande.

Möjlighet till egen aktivitet är viktigt för utveckling av bland annat perception och motorik och för människors upplevelser och tolkningar av världen. Snoezelens ambitioner och stora kunskap om att skapa växtrum som överskrider funktionshinder kan få nytt liv om deltagarna upplever att tingen reagerar på det de gör, känner igen och svarar dem. När tingen och rummen blir interaktiva och kan märka deltagarna kan de också på nya sätt understödja deras utveckling.