Skabe erfaringscollager

Hovedpointer:

Bevare rigdommen i oplevelser.

Stemning & inspiration.

Forbinde teori & praksis.

 

 

For at holde børnene i centrum af designprocessen har videooptagelser af deres Snoezling været omdrejningspunktet gennem hele projektet. Både på de mange fælles månedsmøder og da vi overgik til en fase, hvor hvert Snoezelen-sted havde deres egen proces med blandt andet at besinde sig på vigtige kvaliteter og at komme med bud på et designtema.

For at give form til den type af gryende erfaringer vi havde set på bl.a. månedsmøderne, og for at fastholde dem så de kunne gives videre til andre, begyndte vi at eksperimentere med måder at opsamle erfaringerne. Videoer skulle stadig være i centrum, dels for at holde fast i børnenes perspektiv og det tidslige (interaktion sker over tid), dels fordi videoer kan være stemningsfulde, sætte ideer i gang, og indbyde til en flerhed af tolkninger. Det endte med at blive collager af videoer, foto og kommentarer, med forbindelser derimellem gående på kryds og tværs. Et videoklip kan således udfolde flere forskellige pointer, ligesom en kommentar kan indikere en mulig tilgang til flere forskellige videoer. Dette viste sig ikke alene at være en god måde at give form til personalets tanker, der ofte er knyttet til det konkrete i et komplekst mønster og ikke altid nemt kan indfanges af ord. Collagerne inviterede også til at diskutere grundlæggende tanker; fx hvor alternative krydskoblinger mellem kommentarer og videoer byder sig til. M.a.o. en særdeles givende måde at forbinde teori og praksis.

Vi fandt tillige en vej til at omsætte collagerne til webben. Vi ønskede at man skulle have oplevelsen af at kunne gå opdagelse og få rige oplevelser; med personalets ord: som at Snoezle. Så vor web skulle gerne invitere til at gå på opdagelse gennem at mouse-over så nye lag kommer frem og klikke så elementer bevæger sig. Alt sammen særdeles billedrigt og med en vist element af serendipitet, hvor målet ikke er at fastlægge entydige sammenhænge, men at invitere modtageren til at indtænke sig selv og sin egen praxis.

 

Kig på collagerne personalet har lavet !
Det er så berigende …og med mange videoer :

https://sid.desiign.org/portfolio/waterbed-erfaringer/
https://sid.desiign.org/portfolio/malleablepillow-erfaringer/
https://sid.desiign.org/portfolio/livelybutton-erfaringer-g/
https://sid.desiign.org/portfolio/livelybutton-erfaringer-m/
https://sid.desiign.org/portfolio/livelyform-erfaringer/
https://sid.desiign.org/portfolio/activecurtain-erfaringer-m/
https://sid.desiign.org/portfolio/activecurtain-erfaringer-g/
https://sid.desiign.org/portfolio/hugbag-g/

 

[…] dømmekraft  […] handler om skønneevne og situationsfornemmelse […], men også opmærksomhed og forestillingsevne   […] og om det emotionelles betydning i form af en sindsmæssig åbenhed og holdning […]
Pahuus & Eriksen 2011

digniteten af praksis
Schleiermacher 1826

design can also function as a critical mirror questioning the user’s preconceptions and assumptions about others and about the self.  
Wodiczko 1994