WaterBed erfaringer

Hovedpointer

DET KÄNNS I HELA KROPPEN
FÖRSTÄRKER LUSTEN ATT VILJA RÖRA SIG
MÖJLIGT ATT INTERAGERA VAR SOM HLEST HUR SOM HELST

”Från passiv mottagare till aktiv användare”

Videos

 • KARAKTÄR
  Vattensängen kan ändra karaktär. Möjligt att stillsamt njuta eller att aktivt skapa ljud och vibration genom rörelser.
 • RÖRELSEGLÄDJE
  Stora rörelser ger starkare respons
 • SAMSPELA
  Sparken ger en vibrerande respons från bashögtalarna i sängen
 • SPRINGER
  Rörelseglädje på ett annat sätt
 • STARTHJÄLP
  Det kan behövas hjälp att komma igång

TÄNK OM …  WaterBed story.

 

Odämpad vattensäng förstärker små rörelser, ger större effekt.

Den varma glatta ytan formar sig efter kroppen och underlättar rörelse.

Respons  i form av puff mot kroppen, vibration och basljud från bas högtalare i sängen och ljusa toner från högtalare i rummet.

Ljuden kan ändras mellan ljusare eller mörkare toner.

Hela vattensängen blir som en stor kontaktyta att agera mot.

Många funktioner aktiveras: Främst  hörsel, balans koordination, känsel och muskler.

Stimulerar rörelse. Det är roligt att röra sig och göra ljud.

Utrymmet gör det möjligt att vara flera användare och därmed fler möjligheter att samspela.

Behagligt att sitta eller ligga på sängen.

Tydlig återkoppling till kroppen …en möjlighet att påverka ryggsidan och benen som en rullstolsburen person får mindre av .

Kan barnet byta position kan det själv finna det läge som fungerar bäst för den aktivitet barnet vill ha.

Vattensäng finns i många snoezelenverksamheter detta blir ett nytt sätt att använda sängen.

Aktivitets skalan blir bredare. Det blir fler möjligheter för aktivItet .

Barnen föredrog olika ljudteman och några härmade ljuden.

Genom att välja olika ljudtema kan aktivteten  påverkas.

Ljuden kan användas till styra/avleda sterotypt gungande.

Læs mere om designet