WaterBed erfaringer

DET KÄNNS I HELA KROPPEN. FÖRSTÄRKAR LUSTEN ATT VILJA RÖRA SIG. MÖJLIGT ATT INTERAGERA VAR SOM HLEST HUR SOM HELST.

LivelyForm erfaringer

ANNORLUNDA. TAKTIELT VARIERAD DÅ MAN FÖR HANDEN LÄNGS FORMEN. VISS FORMBARHET MANUELT. LJUS OCH RÖRELSE VÄCKER INTRESSE.

LivelyButton erfaringer (g)

PÅVIRKE GRUNDSANSERNE. DELAGTIGHED / SAMHØRIGHED RUNDT ET FÆLLES FOKUS. FINDER RO & OPMÆRKSOMHED (balancere arousal). KROPSLIGT GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE. OVERSKRIDER STEREOTYPI. STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE.

ActiveCurtain erfaringer (g)

DELAGTIGHED. FINDE RO & OPMÆRKSOMHED (balanceret arousal). KROPSLIG GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE. OVERSKRIDE STEREOTYPI. STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE.

HugBag erfaringer

PÅVIRKE GRUNDSANSERNE. FINDE RO & OPMÆRKSOMHED. KROPSLIG GÅ PÅ OPDAGELSE OG PÅVIRKE. STEMNINGSFYLDTE ØJEBLIKKE.

Væsen

Tings karakter.
Ting med temperamenter der følger arousal.
Jeg påvirker, og endnu mere sker.
Ting der inviterer.
Magisk.