Mere-end-en-knap

Indre mysterier.
Handling og effekt på samme sted.
Jo mere jeg gør, jo mere effekt.
Aen, auraer og skvulpe-skub.

Kropsklog

Mærke egen krop som en del af oplevelsen.
Bevægelse, vor primære tilgang til verdenen.
Hoved bruges til mærke med.
Grundsanser.