Mere-end-en-knap

Hovedpointer:

Indre mysterier.

Handling og effekt på samme sted.

Jo mere jeg gør, jo mere effekt.

Aen, auraer og skvulpe-skub.

 

 

Et af vore fokuspunkter hed ’Mere end en knap’, hvor grundtanken er at teknologien må kunne være så meget rigere end tryk-knapper. En knap adskiller som regel stederne for hhv. handling og virkning; fx således så at de i Snoezelen allestedsnærværende Boblerør har en stor kasse ved siden af med knapper til at vælge farve. Hvorfor skulle børnene ikke kunne påvirke direkte? Kunne det ikke være anderledes …mere letbegribeligt og mere engagerende? For at fremme engagement har vi derfor forsøgt at komme videre end de simple on/of-knapper børnene som oftest kender fra deres hverdag, og tillige arbejdet med gradueret virkning; dvs. jo mere jeg, gør jo mere sker der. Såvel lokalitet og graduering styrker begribelighed og fornemmelsen af at påvirke, og på den baggrund har vi også kunnet arbejdet med endnu en kontrast til knapper, nemlig fornemmelsen af at der er noget indre i tingene, hvilket er tæt forbundet med fokuspunktet ’væsen’.

For de fleste af vore designs gælder det således at der hvor jeg gør noget, der sker noget. Denne lokale kobling har vi imidlertid leget med på forskellig vis; for eksempel gennem at fokusere på et mystisk indre (fx HugBags indre lys og LivelyButtons indre hvirvlen af lys og tryk), men også gennem at man kan interagere lidt hvor som helst og næsten hvordan som helst (fx ActiveCurtain og MalleablePillow). Waterbed kombinerer dette på en underfundig vis idet det indre skvulpe-liv kan sættes i gang af hvilken som helst bevægelse; og LivelyButton leger også med kvaliteterne idet det indre tilmed kan reagere blot man kommer tæt på, næsten som om den har en aura.

For flere design gælder, at jo mere jeg gør, jo mere sker. For eksempel så giver ActiveCurtain større og større cirkelmønster jo længere den bliver trykket ind. Tilsvarende så svarer lydvolumen på HugBag til trykstyrken når man læner sig; i Waterbed opleves mængden af kropslig aktivitet som koblet til lydniveauet; og i MalleablePillow følger lysmængden hvor kraftigt man ælter den.