Organisationer

Furuboda KompetensCenter.
FUB.
Certec.
Allmänna Arvfonden.
Safirens upplevelsehus.
Snoezelenverksamheten.
Snoezelenhuset.

WaterBed erfaringer

DET KÄNNS I HELA KROPPEN. FÖRSTÄRKAR LUSTEN ATT VILJA RÖRA SIG. MÖJLIGT ATT INTERAGERA VAR SOM HLEST HUR SOM HELST.

LivelyForm erfaringer

ANNORLUNDA. TAKTIELT VARIERAD DÅ MAN FÖR HANDEN LÄNGS FORMEN. VISS FORMBARHET MANUELT. LJUS OCH RÖRELSE VÄCKER INTRESSE.